Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, October 10, 2014

viết chương trình c xóa bớt các phần tử giống nhau trong mảng sao cho mảng chỉ gồm các phần tử phân biệt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, j, n, k, dem = 0;
printf("nhap so phan tu cua mang:");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
for (i = 1; i < n; i++)
for (j = 0; j < i; j++)
{
if (a[i] == a[j])
{
for (k = i; k < n; k++) a[k] = a[k + 1];
n--;
i--;
}
}
printf("\nmang sau khi xoa la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts