Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, October 3, 2014

viết chương trình c xóa phần tử thứ k trong mảng và in ra màn hình mảng sau khi đã xóa đi phần tử đó

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
int b[100];
void main()
{
int i, n,k,m=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ",i+1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang ban vua nhap la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
printf("\n ban muon xoa phan tu thu may trong mang: k= ");
scanf_s("%d", &k);
for (i = 0; i < n; i++)
if (i != k - 1)
{
b[m] = a[i];
m++;
}
for (i = 0; i < m; i++)a[i] = b[i];
printf("mang sau khi da xoa phan tu thu %d la: \n", k);
for (i = 0; i < n - 1; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts