Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, October 11, 2014

viết chương trình c tìm BCNN bội chung nhỏ nhất của 2 hai số a và b nguyên dương

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int a, b, i = 2;
do
{
printf("nhap a>0,b>0\n");
scanf_s("%d%d", &a, &b);
} while (a <= 0 || b <= 0);
while (a%b!=0)
{
a = a / (i - 1)*i; i++;
}
printf("BCNN=%d", a);
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts