Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, October 2, 2014

viết chương trình c nhập vào 1 mảng bất kì và sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần rồi in ra màn hình mảng đã sắp xếp

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, j, n,k;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
for (i = 0; i < n-1;i++)
for (j = i+1; j < n;j++)
if (a[i]>a[j])
{
k = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = k;
}
printf("mang sau khi da sap xep la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts