Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, October 2, 2014

viết chương trình c : mảng 1 chiều, tìm tổng lớn nhất của k (cho trước) phần tử liên tiếp trên mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
int b[100];
void main()
{
int k,i,n,j;
printf("nhap so tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("tong cua k phan tu lien tiep, nhap k= ");
scanf_s("%d", &k);
for (i = 0; i <= n-k; i++)
for (j = 0; j < k; j++)
b[i] += a[i + j];
int max = b[0];
for (i = 1; i <= n - k;i++)
if (max < b[i])max = b[i];
printf("tong lon nhat cua %d phan tu lien tiep la: %d", k, max);
_getch();

}

x

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts