Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, October 2, 2014

viết chương trình c nhập vào mảng 1 chiều và kiểm tra xem mảng vừa nhập có đối xứng không, kiểm tra tính đối xứng của mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n,k=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
for (i = 0; i < n / 2;i++) if (a[i] != a[n -1 - i]) k++;
if (k == 0) printf("mang doi xung");
else printf("mang khong doi xung");
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts