Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, October 1, 2014

viết chương trình c kiểm tra số nguyên k cho trước có thuộc mảng hay không

/*cho trước mảng a gồm 10 phần tử và kiểm tra số k ta  nhập từ bàn phím có thuộc mảng không*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
void main()
{
int dem = 0, k;
printf("nhap so k: ");
scanf_s("%d", &k);
for (int i = 0; i < 10; i++)if (k == a[i])
{
printf("k thuoc mang");
dem++;
}
if (dem == 0)printf("k khong thoc mang");
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts