Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, October 2, 2014

viết chương trình c kiểm tra mảng nhập vào đã được sắp xếp tăng dần hay chưa, in thông báo ra màn hình

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n,k=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ",i+1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
for (i = 0; i < n - 1; i++) if (a[i]>a[i + 1]) k++;
if (k == 0) printf("mang da duoc sap xep tang dan");
else printf("mang chua duoc sap xep tang dan");
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts