Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, October 2, 2014

viết chương trình c kiểm tra mảng 1 chiều gồm toàn số lẻ, hay toàn số chẵn hay cả số chẵn và số lẻ

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n, c=0, l=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
if (a[i] % 2 == 0) c++;
else l++;
}
if (l == 0) printf("mang gom toan so chan");
if (c == 0) printf("mang gom toan so le");
if (c != 0 && l != 0) printf("mang gom ca so le va so chan");
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts