Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, October 2, 2014

viết chương trình c tìm phần tử lớn nhất của mảng và in ra màn hình các số nguyên dương không thuộc mảng và nhỏ hơn "max" của mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n, j;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("cac so nguyen duong khong thuoc mang va nho hon max cua mang la:\n");
int max = a[0];
for (i = 0; i < n; i++) if (max < a[i])max = a[i];
for (i = 1; i < max; i++)
{
int dem = 0;
for (j = 0; j < n; j++)
{
if (i == a[j]) dem++;
}
if (dem == 0) printf("  %d  ", i);
}
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts