Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, October 11, 2014

viết chương trình c hiển thị các dãy con tăng trong mảng 1 một chiều. ví dụ 1,2,3,1,3,2,4,5  thì in ra các dãy con tăng là 1,2,3 và 1,3 và 2,4,5

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n, dem;
printf("nhap so phan tu cua mang:");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
printf("\ncac day con tang la:\n");
for (i = 0; i < n; i++)
{
dem = 0;
while (a[i] < a[i + 1])
{
if (dem == 0) printf(" %d  %d ", a[i], a[i + 1]);
else printf(" %d ", a[i + 1]);
i++; dem++;
}
printf("\n");
}
_getch();

}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts