Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, October 10, 2014

viết chương trình nhập vào 1 mảng bất kì và dếm xem có bao nhiêu phần tử phân biệt.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, dem, n,j,k=1;
printf("nhap so phan tu cua mang:");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=",i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
for (i = 1; i < n; i++)
{
dem = 0;
for (j = 0; j < i; j++) if (a[j] == a[i]) dem = 1;
if (dem == 0) k++;
}
printf("\nco %d phan tu phan biet\n", k);
_getch();
}

x

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts