Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, September 29, 2014

úng dụng lệnh if xếp loại học tập trong lập trình c

#include"stdio.h"
#include"conio.h"
void main()
{
///nhập điểm các môn
float toan, ly, hoa, dtb;
printf("nhap diem: toan ly hoa\n");
scanf_s("%f%f%f", &toan, &ly, &hoa);
///tính điểm trung bình
dtb = (toan + ly + hoa) / 3;
///dùng lệnh if để xếp loại
if (dtb >= 9)printf("xuat sac");
else if (dtb >= 8) printf("gioi");
else if (dtb >= 7) printf("kha");
else if (dtb >= 5) printf("trung binh");
else printf("kem");
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts