Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, September 26, 2014

/*tính tổng các chữ số của 1 số có 4 chữ số trong lập trình c*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int a, b, c, d, m;
printf("nhap vao m co 4 chu so");
scanf_s("%d", &m);
/*phân tích số đó ra và gán vào từng biến*/
a = m / 1000;
b = (m % 1000) / 100;
c = (m % 100) / 10;
d = m % 10;
printf("tong cac chu so cua m la: %d", a + b + c + d);
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts