Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, September 26, 2014

chương trình đọc một số có 4 chữ số trong lập trình c

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n,i, a[4];
printf("nhap so co 4 chu so: ");
scanf_s("%d", &n);
if (n > 999 && n < 10000)
{
printf("doc la             : ");
for (i = 0; i < 4; i++)
{
a[i] = n % 10;
n = n / 10;
}
switch (a[3])
{
case 1:printf(" mot "); break;
case 2:printf(" hai "); break;
case 3:printf(" ba "); break;
case 4:printf(" bon "); break;
case 5:printf(" nam "); break;
case 6:printf(" sau "); break;
case 7:printf(" bay "); break;
case 8:printf(" tam "); break;
case 9:printf(" chin "); break;
}
printf(" nghin ");
switch (a[2])
{
case 1:printf(" mot "); break;
case 2:printf(" hai "); break;
case 3:printf(" ba "); break;
case 4:printf(" bon "); break;
case 5:printf(" nam "); break;
case 6:printf(" sau "); break;
case 7:printf(" bay "); break;
case 8:printf(" tam "); break;
case 9:printf(" chin "); break;
case 0:printf(" khong "); break;
}
printf(" tram ");
switch (a[1])
{
case 1:printf(" mot muoi "); break;
case 2:printf(" hai muoi "); break;
case 3:printf(" ba muoi "); break;
case 4:printf(" bon muoi "); break;
case 5:printf(" nam muoi "); break;
case 6:printf(" sau muoi "); break;
case 7:printf(" bay muoi "); break;
case 8:printf(" tam muoi "); break;
case 9:printf(" chin muoi "); break;
case 0:printf(" le "); break;
}
switch (a[0])
{
case 1:printf(" mot \n"); break;
case 2:printf(" hai \n"); break;
case 3:printf(" ba \n"); break;
case 4:printf(" bon \n"); break;
case 5:if (a[1] == 0) printf(" nam \n");
  else printf(" lam \n"); break;
case 6:printf(" sau \n"); break;
case 7:printf(" bay \n"); break;
case 8:printf(" tam \n"); break;
case 9:printf(" chin \n"); break;
}
}
else printf("nhap so khong dung");
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts