Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, September 30, 2014

viết chương trình c nhập vào 1 số bất kì và kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố không

///chương trình kiểm tra 1 số có phải là sô nguyên tó không
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void kiemtrasonguyento(int n);
/// là số nguyên tố nếu nó không chia hết cho bất cứ số nào ngoài 1 và chính nó
void main()
{
int n;
printf("nhap so: ");
scanf_s("%d", &n);
kiemtrasonguyento(n);
_getch();
}
void kiemtrasonguyento(int n)
{
int dem = 0;
for (int i = 2; i < n; i++)if (n%i == 0) dem++;
if (dem == 0) printf("la so nguyen to");
else printf("khong phai la so nguyen to");
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts