Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, September 27, 2014

///giải hệ phương trình 3 ẩn trong c
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
float a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, b1, b2, b3, x, y, z, d, dx, dy, dz;
printf("nhap cac he so phuong trinh 1:\n");
scanf_s("%f%f%f%f", &a11, &a12, &a13, &b1);
printf("nhap cac he so phuong trinh 2:\n");
scanf_s("%f%f%f%f", &a21, &a22, &a23, &b2);
printf("nhap cac he so phuong trinh 3:\n");
scanf_s("%f%f%f%f", &a31, &a32, &a33, &b3);
d = a11*a22*a33 + a12*a23*a31 + a21*a32*a13 - a13*a22*a31 - a12*a21*a33 - a11*a32*a23;
dx = b1*a22*a33 + a12*a23*b3 + b2*a32*a13 - a13*a22*b3 - a12*b2*a33 - a23*a32*b1;
dy = a11*b2*a33 + b1*a23*a31 + a21*b3*a13 - a13*b2*a31 - b1*a21*a33 - a23*b3*a11;
dz = a11*a22*b3 + a12*b2*a31 + a21*a32*b1 - b1*a22*a31 - a12*a21*b3 - b2*a32*a11;
if (d == 0)
{
if ((dx == 0) && (dy == 0) && (dz == 0))
printf("he vo so nghiem");
else printf("he vo nghiem");
}
else
{
printf("he co nghiem la:\n x=%.2f \n y=%.2f \n z=%.2f", dx / d, dy / d, dz / d);
}
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts