Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, September 26, 2014

///giải hệ phương trình 2 ẩn trong lập trình c
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
float a1, b1, c1, a2, b2, c2, d, dx, dy;
printf("nhap vao cac he so cua phuong trinh 1:a1,b1,c1\n");
scanf_s("%f%f%f", &a1, &b1, &c1);
printf("nhap vao cac he so cua phuong trih 2:a2,b2,c2 \n");
scanf_s("%f%f%f", &a2, &b2, &c2);
d = a1*b2 - a2*b1;
dx = c1*b2 - c2*b1;
dy = a1*c2 - a2*c1;
if (d == 0)
{
if ((dx == 0) && (dy == 0)) printf("he vo so nghiem");
else printf("he vo nghiem");
}
else
{
printf("x=%.2f\n", dx / d);
printf("y=%.2f\n", dy / d);
}
_getch();

}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts