Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, September 23, 2014


1.lệnh break
Sử dụng break chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp ngay cả khi điều kiện để nó kết thúc chưa được thoả mãn. Lệnh này có thể được dùng để kết thúc một  vòng lặp không xác định hay buộc nó phải kết thúc giữa chừng thay vì kết thúc một cách bình thường. Ví dụ, chúng ta sẽ dừng việc đếm ngược trước khi nó kết thúc:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n=10;
for (; n >0 ; n--) {
printf(" %d ", n);
if (n == 3){
printf("stop"); break;
}

}
_getch();
}
2.Lệnh continue:
Lệnh continue làm cho chương trình bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và nhảy sang lần lặp tiếp theo. Ví dụ chúng ta sẽ bỏ qua số 5 trong phần đếm ngược:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n=10;
for (; n >0 ; n--) {
if (n == 5) continue;
printf(" %d ", n);
}
_getch();
}
3.Lệnh goto. 
Lệnh này cho phép nhảy vô điều kiện tới bất kì điểm nào trong chương trình. Nói chung bạn nên tránh dùng nó trong chương trình C. Tuy nhiên chúng ta vẫn có một ví dụ dùng lệnh goto để đếm ngược:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n=10;
up:;
printf(" %d ", n);
n--;
if (n > 0) goto up;
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts