Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, September 15, 2014

1. biểu diễn số trong máy :
  • số nguyên không dấu : độ lớn của nó phụ thuộc vào số byte dùng để chứa nó

1B lưu trữ được số lớn nhất là 255 và số nhỏ nhất là 0
  • số nguyên có dấu: dùng bit trái cùng để biểu diễn: 0 là dương , 1 là âm
1 byte lưu trữ được số dương lớn nhất là 127, số âm nhỏ nhất là -128
2. biểu diễn kí tự trong máy:
1B biểu diễn được 256 kí tự, có trong bảng mã sau:

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts