Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, August 3, 2014

Viết một hàm begins(string1,string2) để trả về kết quả là True nếu string1 là bắt đầu của string2. Viết một chương trình để thử hàm trên.Bài Giải


/*
Name: String 1 la bat dau cua String 2
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<malloc.h>
int begins(char *u, char *v)
{
 int i,test=1;
 if (strlen(u)<strlen(v))
 {
  for (i=0;i<strlen(u);i++)
   if (u[i]!=v[i])
    test=0;
 }
 else
  test=0;

 return test;
}
main()
{
 char *s1,*s2;
 s1=(char*)calloc(255,sizeof(char));
 s2=(char*)calloc(255,sizeof(char));
 printf("\t-Nhap chuoi s1: "); gets(s1);
 printf("\t-Nhap chuoi s2: "); gets(s2);

 if(begins(s1,s2))
  printf("\tTrue");
 else
  printf("\tFalse");

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts