Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, August 3, 2014

Viết chương trình để đếm số từ (word) trong một chuỗi (nên mô tả chính xác làm thế nào để xác định được một từ). Viết chương trình để thử hàm trên.


Bài Giải/*
Name: Viet mot ham dem so tu trong chuoi
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<malloc.h>

int dem(char st[])
{
 int plus=0,i=0;

 while (st[i]!='\0')
  i++;

 return i;
}

main()
{
 char *s;
 s=(char*)calloc(255,sizeof(char));

 printf("\t- Nhap vao chuoi ky tu: ");
 gets(s);

 printf("\t- So phan tu cua chuoi la: %d",dem(s));

 getch();
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts