Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, August 3, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một chuỗi ký tự và kiểm tra xem chuổi đó có đối xứng không.
Ví dụ: Chuỗi ABCDEDCBA là chuỗi đối xứng.
Bài Giải


/*
Name: Test chuoi doi xung
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<malloc.h>
main()
{
 char *s;
 s=(char*)calloc(255,sizeof(char));

 printf("\t- Nhap vao chuoi: ");
 gets(s);

 int test=1,i=0,n=strlen(s);
 for(i=0;i<=(n/2);i++)
  if (s[i]!=s[n-i-1])
  {
   test=0;
   break;
   }

 if (test)
  printf("\t=> Chuoi doi xung");
 else
  printf("\t=> Chuoi khong doi xung");

 getch();

return 0;
    

}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts