Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, August 3, 2014

1. Để tạo ra ứng dụng từ Grails thì trươc tiên mình cứ lướt qua một số lệnh command trong Grails cho quen đã.

Gõ lệnh Grails help để xem grails có những lệnh gì


2. Tạo thử  cái Hello World cho quen thuộc

Dùng lệnh Grails create-app helloworld để tạo ứng dụng, sau khi lệnh được thực thi xong chúng ta di chuyển về project vừa tạo để làm việc bằng lênh cd helloworld


Sau khi đã tạo được project rồi, bây giờ chúng ta cần tạo Controller Action cho nó bằng lệnh Grails create-controller hello để tạo HelloControler

Tiếp đó HelloControler sẽ được tạo ra cùng view và test tương ứng, rất là ngon

 Created file grails-app/controllers/helloworld/HelloController.groovy
 Created file grails-app/views/hello
 Created file test/unit/helloworld/HelloControllerSpec.groovy

Bây giờ chúng ta vào HelloController.groovy mở bằng notepad++ nên, Groovy như sau:

package helloworld

class HelloController {

    def index() { 
render "Hello World!"
}
}

Save lại và tiếp tục quay lại cmd, gõ lệnh grails run-app  để chạy thử ứng dụng
Server running. Browse to http://localhost:8080/helloworld, ok bây giờ chúng ta page http://localhost:8080/helloworld lên trình duyệt yêu thích


trên đây là giao diện mặc định của grails, bấm vào0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts