Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, August 3, 2014

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên, lưu chúng vào vùng nhớ được cấp phát và được trỏ (không dùng mảng). Dùng cách truy cập đến các phần tử của mảng thông qua con trỏ, đảo ngược dãy vừa nhập.
Bài Giải


/*
Name: Dao nguoc mot day so
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
void inp(int *a, int n)
 {
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
   printf("\t-Nhap phan tu a[%d]: ",i);
   scanf("%d",(a+i));
   }  }
void change(int *a, int n)
 {
  int temp;
   for(int i=0;i<n/2;i++)
   {
   temp=*(a+i);
   *(a+i)=*(a+n-i-1);
   *(a+n-i-1)=temp;
   }
  }
 
main()
{
 int n;


 printf("\t-Nhap vao so phan tu: ");
 scanf("%d",&n);

 int *a;
 a=(int*)malloc(sizeof(int));

 inp(a,n);
 printf("\t=> Mang vua nhap: \n");
 for (int i=0;i<n;i++)
  {
   printf("%6d",*(a+i));
 
   }
 
 change(a,n);
 printf("\n\t=>Mang da dao chieu: \n");
 printf("\n");
  for (int i=0;i<n;i++)
  {
   printf("%6d",*(a+i));
 
   }

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts