Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, July 30, 2014

Bài 1. Tìm số phòng họp nhỏ nhất cho các cuộc họp


Đầu vào: Danh sách các cuộc họp với thời điểm bắt đầu và kết thúc
struct meeting
{
int start, end;//thời điểm bắt đầu và kết thúc
}
Đầu ra: đưa ra số phòng ít nhất cần dùng để đảm bảo không cuộc họp trùng giờ được tổ chức cùng phòng

int minNoRoom(struct meeting A[], int n)

trong đó A là mảng chứa danh sách các cuộc họp và n là số lượng phần tử

Chú ý: Các cuộc họp này đã được xếp theo thứ tự tăng dần về thời điểm bắt đầu

Bài 2. Kiểm tra xem hai xâu có phải là bị biến đổi bởi phép xoay hay không


Đầu vào: hai xâu ký tự có cùng độ dài
Đầu ra: nếu hai xâu được tạo ra bởi phép xoay thì trả về là true, ngược lại trả về là false

int checkIsRotation(char *s1, char *s2)

VD.
S1="amazon" S2="azonam" return true
S1="quality" S2="lityqua" return false

Chú ý: Bạn có thể dùng các hàm có sẵn của thư viện string.h

Bài 3. Viết hàm tìm và trả về nút lá sâu nhất trên cây nhị phân


struct BNODE deepestNode(struct BNODE *root)

trong trường hợp có nhiều nút thì chỉ cần trả về 1 nút

Hạn nộp: Thứ 2 tuần tới (4/8/2014)
Mang máy và chương trình tới lớp để bảo vệ!


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts