Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, July 15, 2014

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên có N chữ số, sau đó khảo sát xem dãy số đó là dãy tăng hay giảm hay bình thường.Bài Giải

/*
Name: Khao sat day so tang hay giam
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

main()
{
 int n,i;
 printf("\t- Nhap so phan tu cua mang: ");
 scanf("%d",&n);

 int a[n];

 for(i=0;i<n;i++)
 {
  printf("\t- Nhap phan tu A[%d]: ",i);
  scanf("%d",&a[i]);
  }

 int tang=1,giam=1;

 for (i=0;i<n-1;i++)
  {
   if (a[i]>a[i+1]) tang=0;
   if (a[i]<a[i+1]) giam=0;
   }


 if (tang)
  {
   printf("\t=> Day so ban nhap TANG:\n\t");
   for(i=0;i<n;i++)
      printf("%5d",a[i]);
   }
 if (giam)
  {
   printf("\t=> Day so ban nhap GIAM:\n\t");
   for(i=0;i<n;i++)
      printf("%5d",a[i]);
   }
 if ((tang==0)&&(giam==0))
  {
   printf("\t=> Day so ban nhap BINH THUONG:\n\t");
   for(i=0;i<n;i++)
      printf("%5d",a[i]);
   }
 
 
 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts