Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, July 14, 2014

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có N chữ số, lưu chúng vào vùng nhớ được cấp phát và được con trỏ đến bởi một con trỏ (không dùng mảng). Dùng cách truy xuất đến từng phần tử của mảng thông qua con trỏ, đão ngược dãy số vừa nhập.
Bài Giải


/*
Name: Dao chieu day so bang con tro
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<malloc.h>

main()
{
 int *a,i,n,temp;
 a=(int*)malloc(sizeof(int));
 printf("\t- Nhap so phan tu cua day so: ");
 scanf("%d",&n);
 printf("\t- Nhap phan tu day so: \n");

  for(i=0;i<n;i++)
  {
   printf("\t- Nhap phan tu %d: ",i);
   scanf("%d",a+i);
   }

 for(i=0;i<n/2;i++)
 {
  temp=*(a+i);
  *(a+i)=*(a+(n-i-1));
  *(a+(n-i-1))=temp;
  }

 printf("\n");
 printf("\t=> Day so da dao chieu: ");
 for (i=0;i<n;i++)
  printf("%4d",*(a+i));
  printf("\n");

 getch();
 return 0;

}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts