Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, June 12, 2014

Nhập vào số đo ba cạnh của một tam giác từ bàn phím. Sau đó hãy phân tích xem đó là tam giác gì? (Vuông, cân, hay đều)
Bài Giải
/*
Name: Xet tam giac
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

int can(int u, int v, int t)
{
 int test=0;

 if((u==v&&u!=t)||(u==t&&u!=v)||(t==v&&t!=u))
  test=1;
 return test;
}

int deu(int t, int u, int v)
{
 int test=0;

 if (u==v&&u==t&&t==v)
  test=1;
  return test;
}

int vuong(int t, int u, int v)
{
 int test=0;

 if ((((t*t)+(u*u))==(v*v))||(((t*t)+(v*v))==(u*u))||(((u*u)+(v*v))==(t*t)))
 test=1;

 return test;
}
int main()
{
 int a,b,c;

 printf("\t- Nhap vao do: "); scanf("%d",&a);
 printf("\t- Nhap vao do: "); scanf("%d",&b);
 printf("\t- Nhap vao do: "); scanf("%d",&c);


 printf("\t- Tam giac ban nhap la tam giac ");
 if ((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a))
  {
   if (deu(a,b,c))
    printf("Deu");
   else
   {
    if (vuong(a,b,c))
     printf("Vuong");
    if (can(a,b,c))
     printf(" Can");
   }

 
   if (!(deu(a,b,c)&&can(a,b,c)&&vuong(a,b,c)))
    printf("Thuong");
     }
  else
   printf("Khong La Tam Giac");
 

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts