Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, June 16, 2014

Viết chương trình nhập vào một mảng số thực có N phần tử, Sau đó viết hàm có đối số để tìm ra phần tử lớn nhất trong mảng số thực đó.

Bài Giải/*
Name: Tim phan tu lon nhat trong mang so thuc
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <conio.h>
#include <stdio.h>

void inp(float a[], int n)
{
 for(int i=0;i<n;i++)
 {
  printf("\t-Nhap vao phan tu A[%d]: ",i);
  scanf("%f",&a[i]);
  }
}

float max(float a[], int n)
{
 float max=a[0];
  for(int i=0;i<n;i++)
  if (a[i]>max)
   max=a[i];


 return max;
}
main()
{
 int n;
 printf("\t-Nhap so phan tu: "); scanf("%d",&n);

 float a[n];

 inp(a,n);

 printf("\t=>Phan tu lon nhat trong mang la: %f",max(a,n));
 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts