Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, June 3, 2014

Viết chương trình đổi chổ hai số nguyên nhập vào từ bàn phímBài Giải/*
Name: DOi cho 2 so nguyen a va b
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include<conio.h>
#include <stdio.h>

int hoanvi(int &u, int &v)
{
 int tam;
 tam=u;
 u=v;
 v=tam;


}
void change(int *u, int *v)
{
 int tam;
 tam=*u;
 *u=*v;
 *v=tam;

}
main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int l;
  printf("\t");
  for (l=1;l<30;l++) printf("* ");
  printf("\n\t\t DOI CHO HAI SO NGUYEN\n\n");
  //Het doan chuong trinh trang tri

 int a,b;
 printf("\t- Nhap vao so A= "); scanf("%d",&a);
 printf("\t- Nhap vao so B= "); scanf("%d",&b);

 change(&a,&b);

 printf("\n\t- Gia tri A= %d\n",a);
 printf("\t- Gia tri B= %d",b);

 hoanvi(a,b);

 printf("\n\n\t- Gia tri A= %d\n",a);
 printf("\t- Gia tri B= %d",b);

 getch();
 return 0;
}

  getch();
  return 0;
  }

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts