Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, June 3, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một mảng số nguyên có N phần tử. Sau đó hãy viết hàm trả về phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng.


Bài Giải/*
Name: Phan tu lon nhat, nho nhat trong mang
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

/*
  Name: Ham tin gia tri nho nhat va lon nhat trong mang
 Copyright: None
 Author: Tran Anh
 Date: 03/06/14 19:18
 Description: http://tvlaptrinh.blogspot.com/
*/
 #include<conio.h>
 #include<stdio.h>


 int min(int a[],int n)
 {
  int i,minx=a[0];

  for (i=0;i<n;i++)
   if (a[i]<minx)
    minx=a[i];

  return minx;
  }

 int max(int a[],int n)
 {
  int i,maxx=a[0];

  for (i=0;i<n;i++)
   if (a[i]>maxx)
    maxx=a[i];

  return maxx;
  }

 int main()
 {
  //Trang tri chuong trinh
  int l;
  printf("\t");
  for (l=1;l<30;l++) printf("* ");
  printf("\n\t\t HAM TIM SO LON/NHO NHAT TRONG MANG\n\n");
  //Het doan chuong trinh trang tri
  int n,i;
  printf("\t- Nhap vao so phan tu mang: "); scanf("%d",&n);

  int a[n];

  for (i=0;i<n;i++)
   {
    printf("\t- Nhap vao phan tu a[%d]: ",i);
    scanf("%d",&a[i]);
    }
  printf("\n\t=> Gia tri nho nhat trong mang la: %d\n",min(a,n));
  printf("\n\t=> Gia tri lon nhat trong mang la: %d",max(a,n));


  getch();
  return 0;
  }

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts