Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, June 16, 2014

Viết chương trình nhập vào mảng một chiều có N phần tử là số thực, để xem có bao nhiêu số âm và bao nhiêu số dương.

Bài Giải
/*
Name: Dem so phan tu am duong trong mang
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>


main(){
int n,i;
printf("\n\t- Cho biet mang co bao nhieu phan tu: "); scanf("%d",&n);
float a[n];
 for (i=0;i<n;i++)
  {
   printf("\t- Nhap vao phan tu A[%d]= ",i);
   scanf("%f",&a[i]);

  }

int duong=0, am=0;

 for (i=0;i<n;i++)
  if (a[i]<0) am++;
  else
   duong++;
 
printf("\n\t=> So phan tu AM trong mang: %d",am);
printf("\n\t=> So phan tu DUONG trong mang: %d",duong);

 printf("\n\n\n\t\t\t\t http://tvlaptrinh.blogspot.com");
getch();
return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts