Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, June 3, 2014

Viết chương trình nhập vào mảng một chiều gồm các số nguyên, sau đó xuất ra màng hình các số chẳn, và tổng có bao nhiêu số chẳn, số chữ số lẻ và tổng có bao nhiêu số lẽ, số chữ số nguyên tố và tổng các chữ số nguyên tố, số chữ số không là nguyên tố và tổng số chữ số không là số nguyên tố ra màng hình theo dạng sau:

Sole1, Sole2, Sole3,.....   K (k là số chữ số)
Sochan1, Sochan2, Sochan3,.....  U (u là số chữ số)
Ngto1, Ngto2, Ngto3,....              V (v là số chữ số)
Kngto1, Kngto2, Kngto3,.........    T  (t là số chữ số)

Bài Giải/*
Name: khao sat day so
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void sle(int n, int a[])
{
 int dem=0;
 for (int i=0;i<n;i++)
  if (a[i]%2)
   {
    dem++;
    printf("%d  ",a[i]);
    }
   printf("%15d\n",dem);
}

void schan(int n, int a[])
{
 int dem=0;
 for (int i=0;i<n;i++)
  if (!(a[i]%2))
   {
    dem++;
    printf("%d  ",a[i]);
    }
   printf("%15d\n",dem);
}


int test(int n)
{
 int i,f=1;

 for (i=2;i<=(int)sqrt(n);i++)
 if (n%i==0)
  f=0;

 return f;
}

void nguyento(int n, int a[])
{
 int dem=0;
 for (int i=0;i<n;i++)
  if (test(a[i])&&a[i]>1)
   {
    dem++;
    printf("%d  ",a[i]);
    }

 printf("%15d\n",dem);

}

void khongnguyento(int n, int a[])
{
 int dem=0;
 for (int i=0;i<n;i++)
  if (!(test(a[i])&&a[i]>1))
   {
    dem++;
    printf("%d  ",a[i]);
    }

 printf("%15d",dem);

}

int main()
{
 int n,i;

 printf("\t- Nhap so phan tu cua mang: ");
 scanf("%d",&n);

 int a[n];

 for (i=0;i<n;i++)
  {
   printf("\t- Nhap vao phan tu a[%d]: ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
   }
 
 
 
  sle(n,a);
  schan(n,a);
  nguyento(n,a);
  khongnguyento(n,a);

 getch();
 return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts