Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, June 25, 2014

1. This is a program for Truck in 2D Array
TRUCK-IN-2D-ARRAY
TRUCK-IN-2D-ARRAY

2. Download Source Code
:  Here
3. Code:
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
void main()
{
int i, j, t;
float s = 0, a, b;
_getch();
for (t = -72; t<62; ++t)
{
system("cls");
for (i = 0; i<15; ++i)
{
cout << endl;
}
for (i = 0; i<17; ++i)
{
for (j = 0; j<78; ++j)
{
if (((j + t == 20 || j + t == 59) && i != 0) || (i == 0 && j + t<59 && j + t>20) || (i == 5 && j + t<20 && j + t>14) || (j + t == 20 - i&&i >= 5 && i <= 10) || (i>10 && j + t == 10) || (i == 16 && j + t>10 && j + t<60) || (i == 10 && j + t<20 && j + t>10) || (i == 15 && j + t<60 && j + t>20) || (j + t == 15 && i<10 && i>5) || (i == 12 && j + t>11 && j + t<15) || (i == 13 && (j + t == 12 || j + t == 13)))
cout << "*";
else
cout << " ";
}
cout << endl;
}
for (i = 0; i<4; ++i)
{
for (j = 0; j<78; ++j)
{
if (((i == 0 || i == 3) && (j + t == 15 || j + t == 16 || j + t == 54 || j + t == 55 || j + t == 49 || j + t == 50 || j + t == 44 || j + t == 45)) || ((i == 2 || i == 1) && ((j + t>13 && j + t<18) || (j + t>52 && j + t<57) || (j + t>47 && j + t<52) || (j + t>42 && j + t<47))))
cout << "*";
else
cout << " ";
}
cout << endl;
}
for (j = 0; j<80; ++j)
cout << "*";
for (a = 0; a<10000; ++a)
{
s = s + a;
for (b = 0; b<1000; ++b)
s = s + b;
}

}
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts