Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, June 5, 2014

Cách đếm số ký tự UTF-8 trong JAVA

/**
 *
 * @author HuanLT
 */
public class Main {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here+
        String g = "lê";
       
        System.out.println("" + countUTF8Length(g));
    }


    // count utf-8
    public static int countUTF8Length(String str)
    {
        int count = 0;
        for (int i = 0; i < str.length(); ++i)
        {
            char c = str.charAt(i);
            if (c < 0x80)
            {
                count++;
            } else if (c < 0x800)
            {
                count +=2;
            } else if (c < 0x8000)
            {
                count +=3;
            } else {
                throw new UnsupportedOperationException("not implemented yet");
            }
        }

        return count;
    }
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts