Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, June 16, 2014

Viết chương trình nhập vào mảng một chiều có N phần tử nhập vào từ bàn phím. Sau đó đảo ngược mảng một chiều vừa nhập.

Bài Giải/*
Name: Dao nguoc mang mot chieu
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH DAO NGUOC MOT MANG\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

  int n;

  printf("\t- Nhap vao so phan tu: "); scanf("%d",&n);

  int a[n];

  printf("\n");

  for (i=1;i<=n;i++)
  {
   printf("\t- Nhap vao phan tu a[%d]: ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
   }
 
   printf("\n\n");
 
  printf("\t=> Mang ban da nhap: \n\t");
   for (i=1;i<=n;i++)
   printf("%d  ",a[i]);
 
 
 
   printf("\n\n");

  printf("\t=> Mang sau khi dao chieu: \n\t");
 
  int val;
   for (i=1;i<=n/2;i++)
  {
   val=a[i];
   a[i]=a[n-i+1];
   a[n-i+1]=val;
 
   }
 
 
  for (i=1;i<=n;i++)
   printf("%d  ",a[i]);


 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts