Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Viết chương trình tính điểm trung bình của một dãy số thực, kết thúc dãy bằng -1


Bài Giải/*
Name: Trung binh day so thuc
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

main()
{

  //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH TRUNG BINH DAY SO THUC\n\n");
  //Het doan chuong trinh trang tri
  printf("\t Nhap day so thuc. Ket thuc day bang -1\n\n");
  float aver,n,sum=0;
  int num=0;
  do
  {
   printf("\t- Nhap vao phan tu %d = ",num+1); scanf("%f",&n);
   if (n!=-1)
    {
     sum+=n;
     num++;
     }
   else printf("\t => Ban da ket thu nhap\n");
 
   } while (n!=-1);
 
  aver=sum/float(num);

  printf("\n\t=> Trung day so cua ban = %4.4f",aver);

 getch();
 return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts