Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Viết chương trình tính tiền điện gồm những khoản sau:
Tiền thuê bao điện kế: 1000 đồng/ tháng
Định mức tiêu dùng của mỗi hộ là 50Kw
Phần định mức tính giá 450đồng/ Kwh
Phần vượt định mức <=50Kw tính giá phạt cho phần này là 700 đồng/Kwh
Nếu vượt định mức lớn hơn 50Kw và nhỏ hơn 100 Kw tính giá  phạt cho phần này là 910 đồng /Kwh.
Nếu phần vượt định mức lớn hơn hoặc bằng 100Kw tính giá phạt cho phần này là 1200 đồng/Kwh
Với: chỉ số điện kế cũ và chỉ số điện kế mới nhập vào từ bàn phím. In ra màng hình số tiền trả trong định mức, vượt định mức và tổng của chúng.Bài Giải
/*
Name: Tinh tien dien tieu dung
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int moneyin,moneyout,money;
int gtgt=1000;

main()
{
  //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\tCHUONG TRINH TINH TIEN DIEN TIEU DUNG\n\n");
  //Het doan chuong trinh trang tri
  int pre,nex,val;
  do
  {
  printf("\t- Nhap chi so cu: "); scanf("%d",&pre);
  printf("\t- Nhap chi so moi:"); scanf("%d",&nex);
  if (nex<pre) printf("\t *Ban Nhap Sai. Vui long nhap lai!\n");
  }
  while (nex<pre);

  val=nex-pre;

  if (val<=50)
    {
     moneyin=val*450;
     moneyout=0;
     }
  else
    {
     moneyin=50*450;
   
     if (val-50<=50)
      moneyout=(val-50)*700;
     if (val-50>50&&val-50<100)
      moneyout=(val-50)*910;
     if (val-50>=100)
      moneyout=(val-50)*1200;
   
     }
  printf("\n\t=> Da tieu dung %d Kwh",val);
  printf("\n\t=> Tien dien trong dinh muc la: %8d dong.",moneyin);
  printf("\n\t=> Tien dien ngoai dinh muc la: %8d dong.",moneyout);
  printf("\n\t=> Tien  thue  bao dien  ke la: %8d dong.",gtgt);
  printf("\n\t\t\t\t\t_______________");
  printf("\n\t=> Tong   tien   phai  tra  la: %8d dong.",moneyin+gtgt+moneyout);


     printf("\n\n\n\n\t\t\t\t http://www.code.tavn.net");
 getch();
 return 0;

}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts