Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, May 11, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số S. Viết đoạn chương trình tìm số nguyên N nhỏ nhất sao cho:
1 + 1/2 + 1/3+ ......+ 1/n >S, với S nhập vào từ bàn phím.Bài Giải


/*
Name: Tim so N nho nhat thoa DK
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <conio.h>
#include <stdio.h>

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t TIM N NHO NHAT THOA 1+1/2+1/3+...+1/N>S\n\n");

 //Het doan chuong trinh trang tri

 int n;
 float plus,s;

 printf("\t- Nhap vao so S= "); scanf("%f",&s);

 plus=1;
 n=2;

 while (plus<=s)
    {
  plus=plus+float((float(1)/n));
  n+=1;
 }

 printf("\n\t=> N= %d la so nho nhat can tim!",n-1);

 getch();
 return 0;

}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts