Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Viết chương trình tìm một số nguyên k thỏa điều kiện sao cho: 2^k > n với n là một số nguyên dương nhập vào từ bàn phím.


Bài Giải/*
Name: Tim so mu nho nhat thoa dieu kien
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

main()
{
  //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TIM SO MU NHO NHAT\n\n");
  //Het doan chuong trinh trang tri
 int n,num=0,ex=1;

 printf("\t- Nhap so N= "); scanf("%d",&n);

 while (ex<=n)
  {
   ex*=2;
   num+=1;
   }
 
 printf("\n\t=> K= %d la so mu can tim.\n\t\t De 2^k > N voi k nho nhat.",num);


 printf("\n\n\n\n\t\t\t\t http://www.code.tavn.net");
 getch();
 return 0;

}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts