Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím dãy gồm n số hạn. Tìm số lớn nhất trong dãy và in ra màng hình số đó kèm theo vị trí của nó trong dãy số.


Bài Giải/*
Name: Tim so lon nhat trong day N so
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t TIM SO LON NHAT VA VI TRI TRONG DAY SO\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int a[100],n,pmax,max;

 printf("\t - So chu so trong day, N= "); scanf("%d",&n);
 for(i=1;i<=n;i++)
  {
   printf("\t\t- So thu %d = ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
 
   }

 max=a[1];
 pmax=1;

 for (i=2;i<=n;i++)
  {
   if (max<a[i])
    {
     max=a[i];
     pmax=i;
     }
   }

 printf("\n\t => Day so ban da nhap: \n\t");
 for (i=1;i<=n;i++)
  printf("%d  ",a[i]);


  printf("\n\n\t => So lon nhat la %d tai vi tri %d ",max,pmax); printf("\n\n\n\n\t\t\t\t http://www.code.tavn.net");
 getch();
 return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts