Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, May 25, 2014

Tài liệu học lập trình IOS - Bạn đang muốn học lập trình IOS sau đây là tài liệu học lập trình IOS. Huy vọng tài liệu này có ích cho các bạn học lập trình IOS.
1. iOS development
Code iOS dễ hiểu  UILabel  
  UIButton

  UISegmentedControl

  UITextField

  UISlider

  UISwitch

  UIActivityMonitor
  
  UIProgressBar

  UIPageControl

  UIStepper
  
  UITableView
  UIImageView

  UIImageView
  UITextView

  UIWebView

  MKMapKit
  UIDatePicker
  

  UITapGestureRecognizer

  UIPinchGestureRecognizer
  UIRotationGestureRecognizer
  
  UISwipeGestureRecognizer
  UIPanGestureRecognizer

  UILongPressGestureRecognizer
  NSTimer
  UIAlertView

  UIActionSheet

   Audio

  Recording

  Mail  Composer

  Auto-­‐Method
  Call

  Animation
  Persistence
  
  Substrings

  Storyboard
  Link Dơwn:Tại đây
2. iOS 7 Programing Cookbook
Khắc phục những vấn đề gây nhiều tranh cãi bạn đang có khả năng phải đối mặt khi tạo ra các ứng dụng cho iPhone, iPad, hoặc iPod touch. Với công thức nấu ăn mới và sửa đổi triệt để trong sách dạy nấu ăn cập nhật này, bạn sẽ nhanh chóng tìm hiểu các bước cần thiết để làm việc với iOS SDK 7, bao gồm các giải pháp để đưa vật lý trong thế giới thực và chuyển động cho các ứng dụng của bạn với UIKit Dynamics API.

Bạn sẽ tìm hiểu hàng trăm kỹ thuật để lưu trữ và bảo vệ dữ liệu, gửi và nhận các thông báo, tăng cường và tạo hiệu ứng đồ họa, quản lý tập tin và thư mục, và nhiều lựa chọn khác. Mỗi công thức bao gồm mẫu mã, bạn có thể sử dụng ngay lập tức.


Thông tin tài liệu IOS:
By: Vandad Nahavandipoor
ISBN: 978-1-44937-242-2
Year: 2013
Pages: 1056
Language: English
File size: 53.7 MB
File format: PDF
Link Dơwn:Tại đây

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts