Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, May 25, 2014

Viết chương trình nhập vào một mãng số nguyên có N chữ số. Sau đó sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần!


Bài Giải/*
Name: Sap xep cac phan tu mang theo thu tu tang dan
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <stdio.h>
#include<conio.h>

main()
{

  //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH SAP XEP MANG MOT CHIEU\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri


 int n,j,cla;
 printf("\t- Nhap vao so phan tu cua mang: "); scanf("%d",&n);

 int f[n];

 for (i=1;i<=n;i++)
  {
    printf("\t- Nhap vao phan tu F[%d]: ",i);
    scanf("%d",&f[i]);
   }
   
 for (i=1;i<=n;i++)
  for (j=n;j>=1;j--)
   {
    if (f[j]>f[j+1])
     {
      cla=f[j];
      f[j]=f[j+1];
      f[j+1]=cla;
      }
    
    }
   
 printf("\n\t=> Mang da sap xep la: \n");
 for (i=1;i<=n;i++)
  printf("%4d",f[i]);


 getch();
 return 0;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts