Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, May 23, 2014

Huớng dẫn làm game Freaking Math đơn giản bằng ngôn ngữ C#
Sử dụng windows form C# làm quen với ý tuởng viết game cơ bản
1. Ý tuởng
+ Tạo ngẫu nhiên các phép toán cộng trừ và có hiển thị kết quả ngẫu nhiên
+ Nguời chơi nhấn phím Left - Right trên bàn phím để chọn đúng sai cho biểu thức
+ Sau 1 lần chọn đúng + 1 điểm
+ Có tính thời gian mỗi phép tính
2. Huớng dẫn code
---Code random giá trị biểu thức:
--
// tạo số ngẫu nhiên
r = new Random();
int t = r.Next(1, 5);
if (r.Next(0, 9) % 2 == 0 )
{
lbdau.Text = "-";
}
else {
lbdau.Text = "+";
}
KiemTraDau();
lb_so1.Text = r.Next(0, 9).ToString();
lb_so2.Text = r.Next(0, 9).ToString();

// chỉnh xác suất ra kết quả đúng
if (t % 2 == 0) //(t == 2 || t == 4 ||t==3 )
{
if (cong) lb_kq.Text = (int.Parse(lb_so1.Text) + int.Parse(lb_so2.Text)).ToString();
else if (tru) lb_kq.Text = (int.Parse(lb_so1.Text) - int.Parse(lb_so2.Text)).ToString();
}
else
lb_kq.Text = r.Next(0, 18).ToString();--
3. Dơwnload Source code

Video:
 
Bạn nào cần source code cmt lại mình gửi pass qua mail cho nhé!
Thanks!
 "Source code game freaking math C#
SOURCE CODE DÙNG HỖ TRỢ HỌC TẬP, LÀM QUEN VỚI LÀM GAME ĐƠN GIẢN TRÊN ANDROID. 

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts