Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Một số nguyên chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3. Viết chương trình nhập vào một số nguyên có 3 chữ số, kiểm tra số đó có chia hết cho 3 hay không. Dùng tính chất trên để kiểm tra.
Bài Giải
/*
Name: Xat chia het cho 3, tong cac chu so
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{

 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t SO CO CHIA HET CHO 3?\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int n,ni;

 printf("\n\t - Nhap so nguyen N= ");
 scanf("%d",&n);

 ni=n;
 int a1,a2,a3,tong;

 //Doan chuong trinh tach so n co 3 chu so ra thanh so a1, a2, a3
 a1=n%10;
 n=(n-a1)/10;
 a2=n%10;
 a3=(n-a2)/10;

 tong=a1+a2+a3;

 if(tong%3==0) printf("\n\t=> So %d ban vua nhap CHIA HET CHO 3",ni);
 else printf("\n\t=> So %d ban vua nhap KHONG CHIA HET CHO 3",ni);


getch();
return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts