Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, May 2, 2014

Lời nói đầu : 

Chào mọi người, mình tên Triệu Mẫn, blog của Mẫn tổng hợp các chuyên đề và các bài tập có trên vn.spoj.com và spoj.com

Mỗi chuyên đề là một trang, mỗi trang sẽ có danh sách các bài, lời giải cho bài, cũng như code của thuật toán. 

Những bài vừa có trên vn.spoj.com, vừa có trên spoj.com, thì Mẫn gán link spoj.com vào kí tự "en". Còn những bài hoàn toàn là của spoj.com (tiếng Anh) thì Mẫn sẽ dịch sang tiếng Việt và tóm tắt đề, và gán link vào kí tự "vn". 

Thuật toán được đề cập trong phần tham khảo bên dưới.

Còn nếu các bạn muốn biết solution của một bài nào đó, Mẫn đã sàn lọc và các bạn có thể tìm tại đây.

Đại đa số các bài trong blog Mẫn dùng C++, một số bài dùng Pascal hay Java.

Để tránh code dài dòng, Mẫn mặc định sẵn khai báo dành cho C++ :

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std; 

typedef pair<int,int> ii;
typedef long long ll
typedef long double ld;
typedef unsigned long long llu;

#define X  first
#define Y  second
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define ep emplace_back
#define sz(a) (int) a.size()
#define FOR(x,a,b) for (int x=a;x<=b;x++)
#define FOD(x,a,b) for (int x=a;x>=b;x--)
#define REP(x,a,b) for (int x=a;x<b;x++)
#define RED(x,a,b) for (int x=a;x>b;x--)
#define EL printf("\n")
#define debug 1

const double pi = acos(-1.0);


Một số tài liệu tham khảo :


Tham khảo tại thư viện thuật toán


Nếu trong các solution hoặc code có link nào hỏng hoặc không xem được, hy vọng các bạn comment để Mẫn chỉnh sửa và hoàn thiện blog này.0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts