Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, May 1, 2014

Hôm nay StudyCoding sẽ hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Fedora
Fedora là hệ điều hành mã nguồn mỡ. Đuợc phát triển dựa trên nhân Lunix.
Với giao diện thân thiện


Hướng dẫn cài đặt:
1. Chuẩn bị
+ Laptop
+ USB/DVD đủ để bun file
2. Download file cài đặt
Link down:
32 bit:
HTML Code:
http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/20/Live/i386/Fedora-Live-Desktop-i686-20-1.iso
64 bit:
HTML Code:
http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/20/Live/x86_64/Fedora-Live-Desktop-x86_64-20-1.iso
Link down LiveUSB creator:
HTML Code:
https://fedorahosted.org/releases/l/i/liveusb-creator/liveusb-creator-3.12.0-setup.exe
3. Cài đặt
3.1 Sử dụng LiveUSB để bun file vừa down vào USB/DVD


3.2 Sau đó Reset máy để Cài đặt
+ Nạp USB/DVD để cài đặt hệ điều hành -> "Install to Hard Drive"

+ Chọn ngôn ngữ cài đặt

+ Chọn date và ngày giờ
+ Tiếp theo chọn INSTALLATION DESTINATION

+ Chọn phần cứng để cài đặt

+Chọn Custom partitioning


+ Phân vùng ổ đĩa cần cài Fedora là etx 4


+ Chọn Begin unstallation

+ Nhập pass root để sử dụng trong quá trình cài đặt trong Fedora

+ Tạo user và pass để đăng nhập vào Fedora

+ Đợi quá trình đặt xong

=> Sử dụng Fedora

Bài tiếp mình sẽ huớng dẫn cài đặt 1 số phần mềm cơ bản trên Fedora - Linux

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts