Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, May 19, 2014

Viết chương trình tính tổng các chữ số của một số  nguyên. Sau đó nhập vào một số nguyên, dùng hàm trên kiểm tra xem số đó có chia hết cho 3 hay không. một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.

Bài Giải


/*
Name: Ham tinh tong cac chu so, kiem tra chia het cho 3
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

int sep(int u)
{
    int plus=0;

    while (u!=0)
          {
                plus+=u%10;
                u/=10;
                }
    return plus;
}

main()
{
      //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t KIEM TRA SO CO CHIA HET CHO 3 KHONG BANG HAM\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri
 
      int n;
      printf("\t- Nhap N= "); scanf("%d",&n);
 
      printf("\t=> Tong cac chu so= %d",sep(n));
 
      if (sep(n)%3)
         printf("\n\t=> So %d khong chi het cho 3",n);
      else
          printf("\n\t=> So %d Chia het cho 3",n);
     
      printf("\n\n\n\n\t\t\t\t http://tvlaptrinh.blogspot.com");
      getch();
      return 0;
 }

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts