Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, May 3, 2014

Viết chương trình đếm số chữ số của một số nguyên N nhập vào từ bàn phím.


Bài Giải/*
Name: Dem so chu so cua N nhap tu ban phim
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

main()
{
 //Trang tri chuong trinh
  int i;
  printf("\t");
  for (i=1;i<30;i++) printf("* ");
  printf("\n\t\t CHUONG TRINH TINH TOAN CAC DANG LIEN TUC\n\n");
 //Het doan chuong trinh trang tri

 int num,n,kn;

 printf("\t - Nhap so nguyen N= "); scanf("%d",&n);
 kn=n;
 num=0;

 while (n!=0)
 {
  num+=1;
  n=n/10 ;

  }

 printf("\n\t=> So %d co %d chu so",kn,num);


 printf("\n\n\n\n\t\t\t\t http://www.code.tavn.net/");
 getch();
 return 0;
 
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts